موزیک ویدیو  FEVER از (J.Y. Park) (Feat. 수퍼비, BIBI) 

(پیشنهادی : ام وی خیلی جنبه ی فان داره)

(***بعضی از صحنه ها ممکنه مناسب نباشه)