این همون ادیتی بی تی اسیه که یه خارجی با اهنگ محسن ابراهیم زاده زده و یه مدت خیلی ترند بود