Korea Fever

:)This is the best sickness in the whole world , This is Korea Fever

ادیت بی تی اس

1401/03/12 | 13:04 | Parmis \ 파 르 마

این همون ادیتی بی تی اسیه که یه خارجی با اهنگ محسن ابراهیم زاده زده و یه مدت خیلی ترند بود

 

#Bts   #Edit  
Korea Fever Korea Fever
about

فندومای اصلیم : استی (استری کیدز) - انجین (انهایپن) - اِنسر (ان میکس)

 

visits stat
tools
ابزار جستجو در وبلاگ بلاگیکس